Elektra Toi Et Moi Ring- Pink Sapphire, Diamond & White Gold