Elektra Toi Et Moi Ring- Pink Sapphire, Diamond & Yellow Gold